osteopathie Home  |  Forum  |  Contact  |  Login
 

Osteopathie Enquête
Jouw stem geeft osteopathie een wettelijk kader

 
 

Reflux bij volwassenen

Gastro-oesophageale reflux, in de volksmond ‘het zuur’, baart elke dag vele mensen zorgen. Normaal gezien gaat wat we eten door onze slokdarm naar de maag, om daar verder verteerd te worden.
De cardia, een soort afsluitklep tussen de slokdarm en de maag, voorkomt dat de zeer zure maaginhoud te frequent terugvloeit tot in de slokdarm of zelfs tot in de mond.

Wanneer deze afsluitspier (sfincter) niet goed meer werkt, zal de maaginhoud terugkeren tot in de slokdarm en daar mogelijks klachten gaan veroorzaken. Reflux of terugkeren van maaginhoud tot in een deel van de slokdarm is een fysiologisch normaal proces. Alleen wanneer dit te frequent gebeurt met een maaginhoud die een te hoge zuurtegraad heeft zal de wand van de slokdarm na verloop van tijd aangetast worden en ontsteken. Dit veroorzaakt de symptomen. De symptomen verschillen van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van de mate waarin de reflux aanwezig is.

Het branden van het maagzuur in de slokdarm zal zich manifesteren onder de vorm van een drukkende, stekende pijn ter hoogte van de borstkas, welke soms verward kan worden met de pijn van een hartprobleem.

De klachten zullen vaak verergeren na het eten, bij het vooroverbuigen of bij het platliggen. Dit komt natuurlijk omdat bij deze bewegingen de maaginhoud makkelijker terugvloeit naar de slokdarm.

De diagnose van reflux kan vaak gesteld worden afgaande op de symptomen. Soms is er nog een extra onderzoek nodig, een gastroscopie, waarbij men via een buisje in de slokdarm kijkt en de locale weefseltoestand van de wand van de slokdarm visueel kan nagaan.

BEHANDELING

Net zoals bij alle andere klachtenpatronen, moet in eerste instantie vastgesteld worden of het probleem structureel of functioneel is. Bij een structureel probleem is er schade aan de betrokken structuren en moet hulp van de klassieke geneeskunde ingeschakeld worden. Om dit concreet naar reflux te vertalen, kan het bijvoorbeeld zijn dat uw osteopaat u naar een maag-darm-specialist (de gastro-enteroloog) doorverwijst omwille van het vermoeden van een structureel probleem in uw slokdarm.

DE KLASSIEKE BENADERING

Men zal eerst proberen om de zuurproductie in de maag te verlagen op een conservatieve manier.
De arts zal dit proberen te bereiken door uw voedingsgewoonten te analyseren en indien nodig veranderingen adviseren. Zo kan u bijvoorbeeld al heel wat bereiken door minder koffie te drinken, minder vet te eten of niet meer te eten vlak voor het slapengaan.

Als blijkt dat de conservatieve aanpak waaronder een ‘voedings-hygiëne’ geen effect heeft, kan er overgeschakeld worden op medicatie. De zuurremmers (antacida), zoals bijvoorbeeld Zantac of Losec, gaan de opwekking van zuur in de maag remmen. Ook slokdarmbeschermers zoals Gaviscon wordt frequent voorgeschreven. Hierdoor zal de maaginhoud die terugvloeit naar de slokdarm minder zuur zijn en de slokdarmwand niet of minder aantasten. Nadelen van deze zuurremmers zijn dat ze meestal voor langere tijd moeten genomen worden opdat de patiënt symptoomvrij zou blijven. Daarnaast kunnen zuurremmers nevenwerkingen vertonen zoals spijsverteringsklachten.

DE OSTEOPATHISCHE BEHANDELING

Een osteopathische behandeling van uw klacht is geen vervanging voor de klassieke behandeling!
Indien blijkt dat er geen structureel probleem is bij een patiënt met deze klachten is dit een indicatie voor een osteopathische behandeling. De osteopaat zal proberen de functie te herstellen door de mobiliteit van de verschillende structuren rond de maag en de slokdarm (diafragma en omliggende weke delen, wervelzuil, borstbeen en ribben,...) te beïnvloeden. Tijdens zijn behandeling houdt hij rekening met de volgende basisprincipes van de osteopathie.

Beweging! Alles in het lichaam is in beweging. Bij verstoring ervan kunnen klachten optreden.
Het lichaam functioneert als een eenheid. Er wordt rekening gehouden met oorzaak-gevolg ketens waardoor niet enkel de klachtenregio wordt behandeld maar ook ander regio’s die mee verantwoordelijk zijn voor de klacht (bijvoorbeeld: een voetprobleem kan een rugprobleem veroorzaken door gecompenseerd gebruik van de rug om de voet te ontlasten)
De structuur en de functie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de structuur een probleem vertoont, dan zal de functie, de beweging, ook moeilijkheden ondervinden. Omgekeerd als men lang met functiestoornissen blijft rondlopen (en bijvoorbeeld gewrichten verkeerd gebruikt) zal de structuur (van deze gewrichten) daaronder lijden.
Het lichaam beschikt over zelfregulerende mechanismen maw het heeft een zelfgenezende kracht.
De arterial rule of de regel van de doorbloeding is een belangrijk principe. Bij slechte doorbloeding worden weinig nieuwe voedingsstoffen aangevoerd en de afvalstoffen worden slecht afgevoerd. Zo kan een gekwetste regio net goed herstellen. Er wordt gesproken van een verstoorde vitaliteit of trofiek in een regio.

De osteopathische aanpak is dus holistisch (alles als één geheel zien) en causaal (oorzakelijk).

Met deze principes in het achterhoofd begint de osteopaat zijn behandeling steeds met de anamnese.
In dit korte gesprekje probeert hij zoveel mogelijk informatie over de klacht van de patiënt te weten te komen door middel van verschillende vragen. Daarenboven besteedt hij ook aandacht aan de voorafgaande ziektegeschiedenis, om eventuele oorzakelijke problemen te kunnen vinden.

Na de anamnese zal de osteopaat uw lichaam volledig onderzoeken en extra aandacht besteden aan de regio’s die belangrijk zijn in relatie tot uw reflux-klacht. Volgende structuren zijn hierin zeker belangrijk:

° de nekwervels
° de keelregio
° de slokdarm zelf
° de maagregio met zijn verbindingen ten opzichte van het diafragma en de omliggende structuren
° de borstwervels
° het borstbeen en ribben
° het ademhalingsdiafragma

Afhankelijk van wat de osteopaat in zijn onderzoek vindt, zal hij zijn behandeling in een bepaalde regio starten. Dit hoeft niet noodzakelijk op de plaats van uw klacht te zijn! Door zo oorzakelijk mogelijk te werken.

De behandeling van reflux zal steeds door middel van zachte technieken uitgevoerd worden, daar de weke delen behandeling een belangrijke plaats zal innemen in het behandelingsschema. Occasioneel is het mogelijk dat een bepaalde wervel een manipulatie vereist ("gekraakt” moet worden), maar ook bij deze technieken probeert de osteopaat om zo zacht mogelijk te werk te gaan.
Vanzelfsprekend staat uw osteopaat tijdens de hele behandeling klaar om waar nodig uitleg te geven over de behandeling. Hij zal u met plezier zijn werkwijze uitleggen.   
webdesign artMania nederlandsfrançaisenglish